Poskytované služby

Poskytuji komplexní léčebně preventivní péči našim registrovaným pacientům. Neregistrované pacienty ošetřujeme jen v akutních případech nebo v době zastupování jiného praktického lékaře. Ceny výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění jsou uvedeny v sekci "CENÍK"

Léčebná péče

 • od 15 let věku
 • Diagnostika a terapie akutních i chronických obtíží
 • Koordinace potřebných vyšetření
 • Přímo v ambulanci: EKG, CRP, INR, glykémie, pulzní oxymetrie, hemokult
 • V indikovaných případech doporučení ke specialistovi
 • Dispenzarizace nekomplikovaných diabetiků 2. typu
 • Dispenzarizace hypertenze, dyslipidémie, warfarinizovaných pacientů, aj.
 • Vedení pracovní neschopnosti 
 • Předoperační vyšetření
 • Sepsání lázeňského návrhu

Obezitologická poradna

 • Nově od roku 2022
 • Zhodnocení skladby těla bioimpedancí
 • Laboratorní a fyzikální vyšetření
 • podpora správného složení střevní mikrobioty
 • Kontrola a úprava jídelníčku
 • Doporučení vhodné pohybové aktivity
 • Předpis moderních antiobezitik

Prevence

 • Preventivní prohlídky každé 2 roky
 • Screening kolorektálního karcinomu u pacientů nad 50 let
 • Vyšetření kognitivních funkcí u pacientů nad 65 let
 • Očkování proti COVID-19, tetanu, chřipce, pneumokoku, klíšťové encefalitidě a dalším infekčním chorobám

Posudková činnost

 • Pracovně lékařské služby
 • Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, nošení zbraně, ke studiu, sportovním aktivitám, etc.
 • Vyplnění formuláře pro OSSZ, pojišťovnu, PČR, soud, aj.