CENÍK 


Výpis z dokumentace pro potřeby pracovnělekářských služeb  (dále jen PLS)              

250 Kč

Výpis z dokumentace pro potřeby PLS do druhého dne 

350 Kč

Posudek (řidičský, zbrojní, profesní průkaz, sport, etc.)

550 Kč

PLS prohlídky  - u registrovaných jen kategorie 1, bez rizikových faktorů (ostatní pouze v případě smluvního vztahu se zaměstnavatelem)

550 Kč

Potravinářský průkaz

200 Kč

Antigenní test na COVID-19 pro samoplátce

200 Kč

Očkování proti klíšťové encefalitidě (včetně vakcíny FSME-IMMUN a aplikace)

850 Kč

Očkování proti chřipce pro samoplátce (včetně vakcíny Influvac Tetra a aplikace)

500 Kč

Očkování proti pneumokoku (včetně vakcíny Prevenar 13 a aplikace)

1650 Kč

Aplikace jiné očkovací látky nehrazené pojišťovnou (cena vakcíny +)

200 Kč

Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu (úraz, bolestné, trvání PN, výpis)

400 Kč

Odběr krve z důvodu vyšetření pro komerční pojišťovnu (životní pojištění)

100 Kč

Laboratorní vyšetření - pokud chybí zdravotní indikace - dle ceníku laboratoře

 XXX Kč

Komplexní fyzikální vyšetření pro komerční pojišťovnu (životní pojištění, úrazové, apod.)

500 Kč

Potvrzení přihlášky ke studiu (SŠ, VŠ)

100 Kč

Vyplnění návrhu pro domov seniorů nebo jiné zařízení sociální péče

200 Kč

Vyplnění žádosti pro hospic

Zdarma

Potvrzení pro dobrovolné hasiče, letní tábory, studenty lékařské fakulty

Zdarma

Vyplnění formuláře pro PČR, soud

600 Kč

Vyplnění návrhu na rekondiční lázeňský pobyt nehrazený z veřejného pojištění

400 Kč

Jiný administrativní úkon á započatých 10 min

300 Kč

Vyšetření pacienta bez pojištění

 3 Kč/bod

Vystavení duplikátu, kopie 

5 Kč/str.

Minutová sazba práce lékaře 

30 Kč

Hodinová sazba práce lékaře

1800 Kč

Obezitologie - komplexní vstupní vyšetření - neregistrovaný pacient

1800 Kč

Obezitologie - komplexní vstupní vyšetření - registrovaný pacient

1300 Kč

Obezitologie - kontrolní vyšetření - neregistrovaný pacient

700 Kč

Obezitologie - kontrolní vyšetření - registrovaný pacient

500 Kč