CENÍK 


Výpis z dokumentace pro potřeby pracovnělekářských služeb (dále jen PLS)         

300 Kč

Výpis z dokumentace pro potřeby PLS do druhého dne 

400 Kč

Posudek (řidičský, zbrojní, profesní průkaz, sport atd.)

600 Kč

PLS prohlídka

600 Kč

Aplikace očkovací látky nehrazené pojišťovnou                                   

dle ceny vakcíny

Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu (úraz, bolestné, trvání PN, výpis)

600 Kč

Odběr krve z důvodu vyšetření pro komerční pojišťovnu (životní pojištění)

100 Kč

Laboratorní vyšetření - pokud chybí zdravotní indikace - dle ceníku laboratoře

 XXX Kč

Komplexní fyzikální vyšetření pro komerční pojišťovnu 

700 Kč

Potvrzení přihlášky ke studiu (SŠ, VŠ)

100 Kč

Vyplnění návrhu pro domov seniorů nebo jiné zařízení sociální péče

200 Kč

Vyplnění žádosti pro hospic

Zdarma

Potvrzení pro dobrovolné hasiče nebo studenty zdravotnických oborů

Zdarma

Vyplnění formuláře pro PČR, soud

600 Kč

Vyplnění návrhu na rekondiční lázeňský pobyt nehrazený z veřejného pojištění

500 Kč

Jiný administrativní úkon á započatých 10 min

300 Kč

Vyšetření pacienta bez pojištění

 3 Kč/bod

Vystavení duplikátu, kopie 

5 Kč/str.

Minutová sazba práce lékaře 

30 Kč

Hodinová sazba práce lékaře

1800 Kč

Obezitologie - komplexní vstupní vyšetření - neregistrovaný pacient

1800 Kč

Obezitologie - komplexní vstupní vyšetření - registrovaný pacient

1300 Kč

Obezitologie - kontrolní vyšetření - neregistrovaný pacient

700 Kč

Obezitologie - kontrolní vyšetření - registrovaný pacient

500 Kč