VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

Jako plzeňský rodák jsem vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Během studia jsem na Trenérské škole Petra Stacha v Praze získal licenci k profesi osobního trenéra. V roce 2014 jsem nastoupil jako lékař Ortopedické kliniky FN Olomouc, dále jsem pracoval jako chirurg a traumatolog na Chirurgické klinice Thomayerovy nemocnice v Praze. Po absolvování základního vojenského výcviku ve Vyškově jsem se v roce 2015 stal kapitánem Armády České republiky a Náčelníkem obvaziště VÚ Jince. Účastnil jsem se na pozici velitele polní převazovny vojenských cvičení dělostřelectva Ground Fires 2016 a 2017 a jako lékař pracoval v Ústřední Vojenské nemocnici v Praze zejména na Interním a Neurologickém oddělení. V roce 2017 jsem odešel do civilu a svou předatestační přípravu dokončil v ambulanci na bývalé Železniční poliklinice v Plzni. Atestaci z Všeobecného praktického lékařství jsem získal v roce 2019 a stal se vedoucím lékařem oddělení praktických lékařů. Na podzim roku 2020 jsem pak převzal ambulanci praktického lékaře po paní doktorce MUDr. Blance Sovové. V březnu 2023 jsem dokončil studijní obor Management zdravotnictví na Business Institutu v Praze.

Mým cílem je zejména prevence a léčba metabolických a dalších civilizačních chorob jak moderní farmakoterapií, tak edukací o vhodném pohybu a správné výživě. Nejlépe se spolupracuje s pacienty, kteří dokážou přijmout alespoň částečnou zodpovědnost za svůj zdravotní stav a na léčbě se aktivně podílejí. V takovém případě máme dnes opravdu možnost společnými silami zvládnout drtivou většinu Vašich zdravotních obtíží. 

             MUDr. Jakub Mitro, MBA